Impressum

Ansvarsfriskrivning

Författarna strävar efter att all information på denna webbplats ska vara korrekt. Men det ges ingen direkt eller indirekt garanti för innehållets korrekthet och författarna tar inget ansvar för fel eller brister. Information på denna webbplats kan därför innehålla felaktigheter. Författarna tar inget ansvar för innehållet på externa webbplatser som länkas till från denna webbplats. Externa länkar är en valfri service till besökarna och författarna kan därmed inte direkt eller indirekt garantera korrektheten i externa webbplatsers innehåll. Författarna kan inte ställas till ansvar för konsekvenserna av några fel eller ändringar på denna webbplats.

Upphovsrättsskydd

Allt material - texter och bilder som publiceras inom denna webbplats är skyddat av lagen om upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet - såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål - är förbjuden och förutsätter tillstånd av författarna. Det betyder exempelvis att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen webbplats. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Kontakt: dataslavarna@tele2.se